สักลาย สตูดิโอ

สักลายสตูดิโอ เปิดบริการในวันที่ 20 มี.ค. พ.ศ.2540 หลังกลับจากทำงาน TATTOO ในนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา สักลายสตูดิโอจะเน้นเรื่องความสะอาด ปลอดภัยเป็นพิเศษ โดยการนำเครื่องมือที่ใช้ในทางการแพทย์สมัยใหม่ เข้ามาใช้ดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์และรูปแบบของตัวลายสักซึ่งจะเน้นเอกลักษณ์ของลูกค้าแต่ละบุคคล